Werkplek blijft belangrijk bij HNW

Werkplek blijft belangrijk bij HNW

Op 3 december vond in Veenendaal het ‘Congres over Het Nieuwe Werken 2015’ plaats. Workshops vormden een belangrijk onderdeel van het programma. Daarin werden verschillende aspecten van huidige en toekomstige ontwikkelingen geschetst, die van invloed zijn op onze manier van (denken over) werken.

Een van de workshops had als thema ‘Werkplek en Productiviteit’ en werd gegeven door Iris de Been en Fien Thoolen, twee onderzoekers van het ‘Center for People and Buildings’. Dit is een kenniscentrum dat onderzoek doet naar de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.

In hun presentatie kwam naar voren welke aspecten van de werksituatie mensen belangrijk vinden en daarmee van invloed zijn op de productiviteit. De top 5 bestaat uit:

  1. Interieur
  2. Kennisdeling
  3. Mix van werkplekken
  4. Openheid
  5. Meubilair

Opvallend is dat materiële aspecten net zo belangrijk zijn als mensgerelateerde aspecten. Denk daarbij aan de inrichting van de werkplek: indeling, kleuren, licht, comfort en verstelbaarheid van het meubilair.

Interieur en meubilair

Mensen hechten veel belang aan een prettige werkomgeving. Zoveel belang zelfs dat ‘interieur’ op nummer een staat als meest genoemd aspect bij de pluspunten van een kantoor. Een mooi verzorgd en opgeruimd interieur in heldere kleuren en met veel licht, zorgt ervoor dat mensen ’s ochtends weer met plezier achter hun bureau gaan zitten.

Ook het meubilair is van groot belang. Het moet voldoen aan de eisen die de functie of manier van werken eraan stelt. Maar het moet er ook mooi uitzien en passen bij datgene wat de gebruiker als een prettige werkomgeving ervaart. Daarbij is verstelbaarheid van belang om de meubels op langere termijn als prettig te blijven ervaren.

‘Mix van werkplekken’ heeft veel met samenwerking en organisatie, maar ook met inrichting te maken. De inrichting moet passen bij de aard van de verschillende aspecten van het werk. Een concentratieplek stelt nu eenmaal andere eisen aan de inrichting dan een ontmoetings- of overlegplek.

Overige aspecten

Duidelijk is dat de aspecten betreffende de interactie tussen mensen, zoals kennisdeling en openheid, ook van groot belang zijn als het gaat over hoe mensen hun werk(plek) ervaren. Dat zijn dynamische aspecten waar voortdurend aan moet worden gewerkt. Maar juist omdat het zo dynamisch is, krijgt het vaak ook veel aandacht. Interieur en inrichting krijgen daarentegen vaak veel minder aandacht. In veel gevallen alleen bij een bedrijfsverhuizing.

Daarom is het goed dat organisaties beseffen hoeveel belang medewerkers hechten aan een prettige werkplek. Een investering in interieur en meubilair levert op termijn veel rendement op.