Wat is het nut van een groen kantoor?

Wat is het nut van een groen kantoor?

Groen kunt u tegenwoordig op twee manieren uitleggen. Het groen waarmee alles wordt bedoeld dat op natuurlijke wijze groeit of een groen beleid in het belang van het milieu. Laten we ons in hoofdlijnen met de eerste beschrijving bezig houden zonder het andere onderwerp te kort te willen doen. Uiteindelijk hebben beide benaderingen ook raakvlakken. Dus groen binnenshuis en met name in de kantooromgeving.

groen-op-kantoor

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel groen dat zijn doel mist
Gelukkig heeft groen in de vorm van planten en bloemen voor een deel al een aandeel in aankleding van kantoren. Helaas zien we ook regelmatig slecht onderhouden planten en bloemstukken die over hun tijd heen zijn. Als groen in deze staat verkeert, draagt het eerder bij aan een afkalvende aandacht voor het interieur. Bekend is dat op plaatsen waar rommel is er alleen maar meer rommel bijkomt. In dit geval zijn dorre bladeren en verlepte bloemen een vorm van rommel. Zo’n situatie kan nauwelijks sfeerverhogend genoemd worden. En als er niemand met groene vingers in de organisatie beschikbaar is, kan dat nooit een excuus zijn. Beter is dan gewoon het armetierige groen eruit gooien of het onderhoud uitbesteden. Dat laatste kost ook geen vermogen en rechtvaardigt de investering voor planten en bloemen.

Groen heeft veel meer voordelen dan vaak bekend is
Op de eerste plaats is het van belang te weten wat met groenvoorziening in kantoorruimtes te bereiken is. Natuurlijk hebben we het dan niet over een plant hier en daar en wat viooltjes op de kasten.

Bij groenvoorziening in kantoorruimtes moet u denken aan fikse plantengroepen, een of meer groene wanden en decoratieve bloemstukken. Alles in verhouding tot de beschikbare ruimte vanzelfsprekend. Een aantal voorbeelden het nut van groen:

  • Groene planten kunnen transpireren. Die functie is niet anders dan bij de mens. Bij te grote warmte verdwijnt het transpiratievocht van de planten in de ruimte en zorgt dus voor een hogere en aangenamere luchtvochtigheid. Helemaal gratis.
  • Goed onderhouden planten en fris decorerende boeketten zijn sfeerverhogend. Wat minder bekend is een andere uitwerking. Ze werken namelijk stressverlagend, terwijl de productie van de medewerkers minimaal 10% stijgt.
  • Gebouwen worden steeds meer energiezuinig gemaakt of als zodanig gebouwd. Echte frisse lucht komt daardoor minder binnen. En laten nu planten helpen om de lucht binnen schoon te houden. Onzichtbare schimmels in de lucht kunnen daardoor met zo’n 50% gereduceerd worden.

De aankleding, de sfeer en de beleving door toepassing van groen
Op de man of vrouw afgevraagd wil de reactie of men meer groen in de kantoorruimte wil, nog wel een beantwoord worden met: “daar heb ik niks op tegen”. Voor een deel duidt dat op het onbekend zijn van de positieve gevolgen van een groen landschapskantoor. Regelmatig is al een prachtige groene wand van planten te zien, die qua kleur al heel rustgevend is maar ook de bijdrage levert zoals hiervoor beschreven.

Een andere bijdrage, die wel eens vergeten wordt, is het representatieve effect. Mensen die in een goed verzorgde groen kantoorruimte werken voelen zich prettiger en meer gewaardeerd. Veel gebouwen zijn tegenwoordig transparanter geworden, waardoor bezoekers of klanten zicht hebben op het administratieve gedeelte. Het fraaie gezicht op een kantoorruimte met veel toegepast groen zal zeker het vertrouwen in de organisatie doen toenemen. Een aardig waarneming van een hoofd personeelszaken is heel typerend; de positieve reactie van bezoekers op een groene kantoorruimte. Als een sollicitant, die men graag wil inlijven, wordt rondgeleid en die verzorgde groene werkomgeving ziet, neemt de kans beduidend toe dat hij/zij voor de betreffende werkgever kiest.
groen-op-kantoor

 

 

 

 

 

 

 

Een groene werkomgeving kan ook een stimulans zijn om het groene milieu maatregelen te activeren
Dat zou dan een secundaire reactie op de groene werkomgeving zijn. Bijvoorbeeld groen op het dak aanbrengen dat ’s zomers voor verkoeling zorgt of juist zonnepanelen installeren. Overschakelen op LED verlichting levert in de kortste keren geld op. Dat kan weer geĆÆnvesteerd worden in een waterwand in de kantoorruimte. Daardoor wordt namelijk de luchtkwaliteit bevorderd omdat geuren, stof en schadelijke stoffen gebonden worden. Tot slot, fraai vormgegeven maar functioneel kantoormeubilair komt in een groene omgeving extra tot z’n recht.