Bewegen op het werk

Bewegen op het werk

Nederlanders worden steeds ouder. In 2030 ligt de levensverwachting van mannen rond de 82 jaar en die van vrouwen ligt zelfs nog hoger: 85 jaar. Goed nieuws zou je denken. Maar het heeft ook een keerzijde: het aantal chronisch zieken neemt toe. En omdat we langer zullen moeten gaan werken, zijn werkgevers erbij gebaat dat hun werknemers zo lang mogelijk gezond en fit blijven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt voor een groot deel bij de werknemers zelf, maar werkgevers gaan er in de toekomst een steeds belangrijkere rol in spelen.

Het is genoegzaam bekend dat bewegen gezond is. Werknemers die bewegen, zijn fitter en zowel fysiek als mentaal gezonder en hebben minder overgewicht. Ze lopen beduidend minder risico op diabetes type 2 en hart- en vaatzieken, hebben minder kans op allerlei chronische ziekten en zijn minder vaak ziek. Voor de 3,2 miljoen Nederlanders die zittend werk doen, is bewegen van extra belang. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat langdurig zitten, meer dan elf uur per dag, de kans op vroegtijdig overlijden met veertig procent verhoogt ten opzichte van mensen die minder dan vier uur zitten.

en Lunchwandeling niet genoeg
Voldoende bewegen is dan ook een onderdeel van een gezonde leefstijl en draagt bij aan een goede gezondheid. Onder voldoende bewegen wordt verstaan: minimaal 150 minuten per week aan bewegen en/of sporten besteden. Dat is ten minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen. Tot nu toe werd gedacht dat een half uurtje wandelen tijdens de lunchpauze voldoende was, maar meer en meer blijkt dat er juist tijdens het werken zelf meer bewogen moet worden.

en Dynamisch kantoormeubilair
Een werkgever kan bewegend werken mogelijk maken door dynamisch kantoormeubilair aan te bieden, zoals zit-stabureaus en statafels of fietsbureaustoelen. Werknemers hoeven hier uiteraard niet per se de hele dag gebruik van te maken. Ze kunnen dit meubilair afwisselen met de traditionele kantoorvoorzieningen. Er zijn overigens ook minder kostbare maatregelen die kunnen helpen: een werkgever kan ervoor kiezen koffieautomaten en printers verder weg van de werkplekken te plaatsen. Ook kan hij stimuleren dat mensen gezamenlijk koffie gaan halen, de lift vertragen, zodat de trap aantrekkelijker wordt, en fietsen naar het werk stimuleren.